Actualitat Notícies

AFIC-CREAMA informa sobre els diumenges i festius que podran obrir els comerços

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) ha publicat el passat 19 de febrer la modificació de la llei de comerç de la Comunitat Valenciana que inclou l'acord sobre horaris comercials aconseguit al desembre en l'Observatori de Comerç de la Comunitat, pel qual s'estableixen els festius en els quals els comerços podran obrir les seues portes en els diferents municipis de la Comunitat.
AFIC-CREAMA informa sobre els diumenges i festius que podran obrir els comerços

Cal tenir en compte que els establiments minoristes que no operen en cadenes de distribució, amb menys de 300 m2 de sala de vendes tenen total llibertat per a determinar els dies i horaris d'obertura durant tot l'any, segons la Llei 1/2015, de 27 de febrer, d'Horaris Comercials a la Comunitat Valenciana.

Horari general

L'horari global que els establiments comercials podran desenvolupar la seua activitat durant el conjunt de dies laborables de la setmana serà, com a màxim, de 90 hores.

 Amb caràcter general, els diumenges i festius es consideraran no laborables. No obstant açò, s'habilitaran per a cada any fins a un màxim d'onze diumenges o festius en els quals els establiments podran obrir al públic per a desenvolupar la seua activitat comercial.

 Cada comerciant determinarà lliurement l'horari corresponent a cada diumenge o dia festiu que exercisca la seua activitat.

Dies que no es podrà obrir: tancament general

En cap cas es podrà obrir al públic els diumenges i festius següents:

- 1 de gener, 6 de gener, 1 de maig, 9 d'octubre, 25 de desembre, o bé el 26 de desembre quan aquest siga declarat festiu per trasllat de la festa de Nadal.

Diumenges i festius habilitats per al 2018:

Per Resolució de 5 de desembre de 2017, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball es podrà obrir al públic els diumenges i festius següents:

- 7 de gener, 18 de març, 1 d'abril, 1 de juliol, 25 de novembre i 2, 8, 16, 23 i 30 de desembre de 2018

Zones de Gran Afluència Turística.

Les localitats que té declarada una ZGATparcial, podran obrir els 10 festius i/o diumenges habilitats amb caràcter general, a més dels festius en Setmana Santa i entre el 15 de juny i 15 de setembre. En el cas de municipis Creama són: Benissa (excepte la costa), Calp, Dénia, Gata de Gorgos, Pedreguer, Teulada-Moraira i Xàbia.

Per a la determinació de les dates habilitades caldrà ajustar-se al següent ordre de criteris:

a) L'obertura, almenys, en un dia festiu quan es produïsca la coincidència de dues o més dies festius continuats.

b) L'obertura dels primers diumenges dels períodes tradicionals de rebaixes: el primer diumenge posterior al 6 de gener i el primer diumenge de juliol.

c) L'obertura els diumenges i festius de més afluència turística a la Comunitat Valenciana. Amb caràcter general, tindran aquesta consideració el Diumenge de Rams, el Divendres Sant, o bé el Dijous Sant quan aquest siga festiu estatal o autonòmic, i el Diumenge de Pasqua.

d) L'obertura els diumenges o festius de la campanya de Nadal, que comprendrà des del diumenge posterior al quart dijous de novembre al 24 de desembre, i de Reis, que comprendrà del 26 de desembre al 5 de gener.

Horaris excepcionals

1. Els horaris excepcionals són aquells que es concedeixen, a petició de l'ajuntament interessat, per raó de circumstàncies especials no periòdiques que incrementen les oportunitats de negoci del comerç local per increments puntuals i excepcionals de la demanda a causa de la major afluència de visitants en dates concretes.

2. Qualsevol excepció s'atorgarà per als dies concrets, sense que es puga estendre la vigència més enllà de l'any natural per al qual es concedeix.

3. Els ajuntaments podran sol·licitar la concessió d'un horari excepcional al règim general per als establiments situats en la zona on es produïsca l'excepcionalitat del terme municipal.

4. Els horaris excepcionals no superaran un màxim de dos diumenges o festius a l'any a cada municipi, sense que açò compute en el límit de diumenges i festius al fet que es refereix l'article 17.

5. Reglamentàriament es determinarà el procediment per a la sol·licitud d'horari comercial excepcional, així com la documentació que haurà de constar en l'expedient.

Per a ampliar informació les persones interessades poden visitar qualsevol de les agències AFIC-Creama.

© 2015 - Ajuntament de Calp - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball