Actualitat Notícies

Ajudes en materia de comerç, consum i artesania

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania que es regulen per l'establit en l'Ordre 14/2016, de 5 d'agost. Hi ha diferents línies d'ajudes segons els col·lectius, d'una banda està Avalem Comerç que va destinada a l'obertura de nous locals, Emprenem Comerç als comerços ja establits i finalment Avalem Artesania dirigida al col·lectiu d'artesans. Neteja Ressalta les paraules desconegudes
Ajudes en materia de comerç, consum i artesania

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania que es regulen per l'establit en l'Ordre 14/2016, de 5 d'agost. Hi ha diferents línies d'ajudes segons els col·lectius, d'una banda està Avalem Comerç que va destinada a l'obertura de nous locals, Emprenem Comerçals comerços ja establits i finalment AvalemArtesania dirigida al col·lectiu d'artesans.

En Avalem Comerç, es consideraran apoyablesles inversions en equipament per a l'establiment comercial, sempre que la inversió aprovada no siga inferior a 3.000,00 euros. L'ajuda podrà aconseguir fins al 45% de la inversió amb el límit per sol·licitant de 20.000,00 euros. No es considerarà apoyablel'adquisició de programes i aplicacions informàtiques ni la creació de pàgines web, llevat que la seua fi siga la d'implantar la venda online vinculada al mateix establiment comercial.

En Emprenem Comerç, es consideraran apoyables les despeses corrents derivades del manteniment d'un establiment comercial amb un nou titular o de la implantació d'una activitat comercial en un local en el qual, amb anterioritat, s'haja desenvolupat activitat econòmica. L'establiment haurà de, si escau, obrir-se al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda. El límit de subvenció a concedir per sol·licitant serà de 10.000,00 euros, sense que les despeses de lloguer superen els 5.000,00 euros.

Es consideraran apoyables les despeses en:

- Estudis de viabilitat i factibilidad comercial.

- Despeses de gestoria, notaria i registres necessaris per a la constitució de l'empresa o per a l'inici de l'activitat en l'establiment comercial i a més, si escau, online.

- Despeses de traspàs, únicament del local, satisfets a l'anterior titular, que haurà d'haver-se formalitzat en l'exercici en què es convoque l'ajuda.

- Despeses de lloguer de local reportats des de l'1 de febrer fins al 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda.

I finalment en Avalem Artesania, les despeses susceptibles d'obtenir finançament són els següents i el límit de l'ajuda per sol·licitant serà de 5.000,00 euros:

- Assistència a certàmens firals d'artesania d'àmbit provincial, autonòmic o superior, extrem aquest que s'acreditarà per l'organisme organitzador. Es consideraran apoyables les despeses de lloguer de sòl i stand, decoració i retolació del mateix.

- Confecció i edició de catàlegs de producte, en qualsevol suport, inclòs el cost de l'allotjament en la web, si escau.

- Accions de promoció de producte, a través de qualsevol mitjà promocional.

- Assistència a cursos especialitzats de formació en disseny, qualitat i especialització en el seu ofici, segons la seua activitat artesana, organitzat per entitats formatives, independentment del lloc en què es realitzen. Es consideren apoyables únicament les despeses de matrícula i altres conceptes generats per l'entitat organitzadora.

El termini per a sol·licitar aquestes ajudes finalitza el pròxim 15 de febrer, les persones interessades poden acudir a Afic-CreamaCalp per a sol·licitar més informació.

 

© 2015 - Ajuntament de Calp - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball