Actualitat Notícies

Nota de Premsa: CREAMA recorda que el programa del SERVEF de foment d'ocupació ECOTUR 2018 per a la millora de les condicions laborals en el sector de l'hostaleria a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2018 finalitza el pròxim 31 d'octubre.

Subvencions de fins a 10.000 euros a les empreses hostaleres que amplien la contractació dels seus treballadors
Nota de Premsa: CREAMA recorda que el programa del SERVEF de foment d'ocupació ECOTUR 2018 per a la millora de les condicions laborals en el sector de l'hostaleria a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2018 finalitza el pròxim 31 d'octubre.

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productivos, Comerç i Treball ha convocat les subvencions de foment d'ocupació dirigides a empreses privades, incloses les persones treballadores autònomes, pertanyents al sector de l'hostaleria amb centre de treball a la Comunitat Valenciana que a través de contractes indefinits inicials, conversió de temporals a indefinits o ampliació del període de crida, milloren les condicions laborals de les persones empleades en l'exercici anterior.

 

Queden exclosos d'aquest programa els següents suposats:

 

a) Contractacions a temps parcial

b) Contractacions realitzades per empreses multiserveis i empreses de treball temporal.

c) Contractacions realitzades per empreses que hagueren sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació.

d) Contractacions realitzades per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.

e) Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels Treballadors.

f) Contractacions en què l'entitat ocupadora o els càrrecs directius o membres dels òrgans d'administració de les empreses que revisten la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre, mantinguen amb la persona treballadora contractada una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.

 

L'import de la subvenció serà el resultat de multiplicar 28,61 euros pel nombre de dies en què el període de contractació haja sigut ampliat respecte a l'exercici anterior i pel nombre d'anys comprensius del període de manteniment. De conformitat amb el que es disposa en l'article 6.2 de l'Ordre 9/2018, l'import màxim de la subvenció per persona treballadora serà de 10.000 euros.

 

Les persones interessades en aquestes ajudes poden obtindre tota la informació en el CREAMA, a través de la xarxa d'Agències de Desenvolupament Local (ADL) de Benissa, Calp, Dénia, Gata de Gorgos , Pedreguer, Pego, Teulada-Moraira i Xàbia.

 

© 2015 - Ajuntament de Calp - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball